Nota prawna

Prezentacja strony:

Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, użytkownicy strony https://samochod-zdalnie-sterowany.com są informowani o tożsamości różnych podmiotów zaangażowanych w jej tworzenie i monitorowanie:

Redaktor strony :

Nazwisko i nazwa firmy: DXperts LLC

Strona samochod-zdalnie-sterowany.com jest zarządzana przez firmę DXperts LLC
Aby skontaktować się z nami :


Adres e-mail: kontakt@samochod-zdalnie-sterowany.com

Dyrektorem publikacji jest: Pan Dawid Maciej

Telefon: +48 22 208 7884


Gospodarz strony:

Ta strona jest hostowana przez :

Nazwa: Shopify Inc.

Pełny adres: 151 O'Connor Street Ground Floor Ottawa, Ontario K2P 2L8 Kanada

Numer telefonu: 1-613-241-2828


Warunki użytkowania:

Ta strona (https://samochod-zdalnie-sterowany.com) jest oferowana w różnych językach internetowych (HTML, HTML5, Javascript, CSS, itp.) dla lepszej łatwości użytkowania i przyjemniejszej grafiki zalecamy korzystanie z nowoczesnych przeglądarek takich jak Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, itp. ZespółDXperts LLC wykorzystuje wszystkie dostępne środki w celu zapewnienia wiarygodnych informacji i niezawodnej aktualizacji swoich s tron internetowych. Mogą jednak wystąpić błędy lub przeoczenia. Internauta musi zatem upewnić się, że informacje są poprawne i zgłosić wszelkie zmiany na stronie, które uzna za przydatne.

DXperts LLC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji oraz za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą z nich wynikać.

Cookies:

Strona https://samochod-zdalnie-sterowany.com może prosić o akceptację plików cookies w celach statystycznych i wyświetlania. Plik cookie to informacja umieszczana na dysku twardym przez serwer odwiedzanej witryny. Zawiera kilka elementów danych, które są przechowywane na komputerze w prostym pliku tekstowym, do którego serwer uzyskuje dostęp w celu odczytania i zapisania informacji. Niektóre części tej strony nie mogą być funkcjonalne bez akceptacji plików cookies.


Hiperłącza:


Strona internetowa https://samochod-zdalnie-sterowany.com może oferować linki do innych stron internetowych lub innych zasobów dostępnych w Internecie. DXperts LLC nie ma możliwości kontrolowania stron połączonych z jego stronami internetowymi. DXperts LLC nie gwarantuje dostępności takich stron i źródeł zewnętrznych. DXperts LLC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, o jakimkolwiek charakterze, wynikające z zawartości tych stron lub źródeł zewnętrznych, a w szczególności z informacji, produktów lub usług, które oferują, lub z jakiegokolwiek wykorzystania tych elementów. Ryzyko związane z tym użytkowaniem spoczywa w pełni na internaucie, który musi przestrzegać warunków ich użytkowania. Użytkownicy, abonenci i odwiedzający strony internetowe DXperts LLC nie mogą tworzyć hiperłączy do niniejszej strony bez wyraźnej, uprzedniej zgody DXperts LLC. W przypadku, gdy użytkownik lub odwiedzający chce utworzyć hiperłącze do jednej ze stron internetowych DXperts LLC, powinien wysłać e-mail dostępny na stronie w celu sformułowania swojej prośby o utworzenie hiperłącza. DXperts LLC zastrzega sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia hiperłącza bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

Świadczone usługi:

Wszystkie działania naszej firmy, a także informacje o niej prezentujemy na naszej stronie internetowej https://samochod-zdalnie-sterowany.com. DXperts LLC stara się, aby informacje na stronie https://samochod-zdalnie-sterowany.com były jak najbardziej dokładne. Informacje zawarte na stronie nie są wyczerpujące, a zdjęcia nie są umowne. Podaje się ją z zastrzeżeniem zmian dokonanych od momentu jej wprowadzenia do sieci. Ponadto wszystkie informacje na stronie są podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie lub ewolucji bez powiadomienia.


Ograniczenie umowne dotyczące danych:

Informacje zawarte na tej stronie są tak dokładne, jak to tylko możliwe, a strona jest aktualizowana w różnych okresach roku, ale może zawierać nieścisłości lub pominięcia. Jeśli zauważysz lukę, błąd lub to, co wydaje się być usterką, zgłoś to mailem na adres kontakt@samochod-zdalnie-sterowany.com opisując problem jak najdokładniej (strona powodująca problem, rodzaj używanego komputera i przeglądarki itp.) Pobranie jakichkolwiek treści odbywa się na własne ryzyko i na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia komputera użytkownika lub za utratę danych wynikającą z pobrania. Ponadto użytkownik strony zobowiązuje się do korzystania z niej przy użyciu aktualnego, wolnego od wirusów sprzętu i z aktualną przeglądarką. Linki hipertekstowe utworzone w ramach tej strony internetowej do innych zasobów obecnych w sieci internetowej nie mogą angażować odpowiedzialności DXperts LLC.


Własność intelektualna :

Wszystkie treści na stronie https://samochod-zdalnie-sterowany.com, w tym, w sposób nielimitowany, grafiki, obrazy, teksty, filmy, animacje, dźwięki, logo, gif-y i ikony, jak również ich formatowanie są wyłączną własnością DXperts LLC z wyjątkiem marek, logo lub treści należących do innych firm partnerskich lub autorów. Powielanie, dystrybucja, modyfikacja, adaptacja, retransmisja lub publikacja, nawet częściowa, tych różnych elementów jest surowo zabroniona bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Takie przedstawienie lub powielanie, w jakikolwiek sposób, stanowi karalne naruszenie prawa. Nieprzestrzeganie tego zakazu stanowi naruszenie, które może pociągnąć za sobą odpowiedzialność cywilną i karną naruszającego. Ponadto właściciele skopiowanych Treści mogą podjąć przeciwko Tobie działania prawne.

Spory:

Niniejsze warunki strony https://samochod-zdalnie-sterowany.com podlegają prawu Polskiemu, a wszelkie spory lub procesy sądowe, które mogą wyniknąć z interpretacji lub wykonania tych warunków, będą należały wyłącznie do sądów, od których zależy siedziba DXperts LLC. Językiem odniesienia dla rozstrzygania wszelkich sporów jest język Polski.

Dane osobowe:

Ogólnie rzecz biorąc, nie jesteś zobowiązany do przekazywania nam swoich danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej.